|

چگونه با لغات جدید و نا آشنا کنار بیاییم؟

English books injaplus.ir

چگونه با لغات جدید و نا آشنا کنار بیاییم؟

چگونه با لغات جدید و نا آشنا کنار بیاییم؟
زمانی که به لغت جدیدی برمیخورید، بهتر است مراحل زیر را دنبال کنید:

۱- به لغت مورد نظر نگاه کنید و ببینید آیا برایتان آشنا است یا خیر. با توجه به متن سعی کنید معنی لغت را حدس بزنید. قطعا شگفت زده می شوید.

۲- چندین بار جمله مورد نظر را بخوانید. با توجه به متن و کلیت داستان سعی کنید معنی آن را حدس بزنید. در نهایت متوجه می شوید از آن چه فکر می کردید راحت تر است.

۳- لغت جدید را در دفترچه ای یادداشت کنید تا بعدا معنی آن را پیدا کنید. سپس به خواندن ادامه دهید.

۴- ممکن است با فعلی رو به رو شوید که آن را می شناسید ولی به شکلی جدید ( اسم، صفت و یا قید) در جمله ظاهر شده است. حال ممکن است معنای آن را ندانید و یا ندانید که چرا به این صورت در جمله آمده است و به همین دلیل نا امید شوید.

اما آیا در حال حاضر دانستن این موضوع برای شما ضرورتی دارد؟ اگر موفق شدید که فعل اصلی را تشخیص دهید ، همین میزان کفایت می کند.

۵- گاهی اوقات وسوسه می شوید که معنی تمام لغات نا آشنا را پیدا کنید؛ خب قطعا اگر بخواهید برای پیدا کردن معنی تک تک لغات خواندن را متوقف کنید، اصلا به انتهای فصل نخواهید رسید، چرا که این کار مستلزم صرف زمان بسیار زیادی است. تنها سعی کنید معنی لغاتی را پیدا کنید که چندین بار در متن تکرار شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید